Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Casemanager jeugd

Werkgever:Gemeente Beek
Plaats:Beek

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie. Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature. De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning. De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) alsmede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden.

De afdeling Samenleving heeft tot taak om:

 • klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
 • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

CASEMANAGER JEUGD (1 fte)

Wat houdt de functie in?

 • Je pakt meldingen en aanvragen Jeugdwet op en doet een goede vraagverheldering; je voert gesprekken met jeugdigen en ouders die hulpvragen hebben, geeft informatie en advies, bepaalt of lichte professionele ondersteuning in het voorliggend veld nodig is en je organiseert deze.
 • Je werkt samen met andere consulenten en ketenpartners, waarbij je kijkt naar de betrokkenheid en participatiemogelijkheden van de hulpvrager en/of de gezinssituatie en de mogelijke ondersteuning die nodig is voor kinderen in het gezin.
 • Je houdt goed zicht op het jeugdhulpaanbod en je geeft vanuit je praktijkervaring input aan de beleidsadviseurs over kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugdhulp.
 • Je versterkt je netwerk en neemt je positie in de keten in; daarbij versterk je eigen kracht en zelfregie.
 • Je stelt samen met betrokkenen ‘1 Gezin 1 Plan’ op zodat afspraken voor iedereen helder zijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor het eventueel verstrekken van voorzieningen.
 • Je draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk in de wijk.
 • Je levert een bijdrage in bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • MBO+ tot HBO opleidingsniveau;
 • Richting: Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 • 1 - 2 (relevante) ervaringsjaren in de jeugdzorg;
 • Je beschikt over aantoonbare recente en relevante werkervaring als Jeugdconsulent bij een gemeente of als Jeugdbeschermer/jeugdhulpverlener;
 • Je bent gewend te werken met geautomatiseerde systemen, je bent proactief en analytisch en hebt ervaring met vraagverheldering;
 • In bezit van registratie SKJ;
 • Kennis van en ervaring met de Veiligheidsroute en Systemisch en relationeel werken zijn een pré;
 • Flexibiliteit qua werktijden, ook in geval van crises;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit, signaleren.

Wat bieden wij jou?

 • Een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar, in afwachting van de verdere ontwikkelingen op het gebied van jeugd.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 8 tussen € 2.335 - € 3.376, functionele schaal 9 tussen € 2.591 - € 3.805, uitloopschaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225 bruto per maand.
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week) of volledige ADV (40 uur per week).
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker C. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures. Wil je solliciteren? Dit betreft een herhaalde oproep. Kandidaten die eerder hebben gereageerd op bovengenoemde functie, worden verzocht niet meer te reageren. Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Jeroen Hengst, Hoofd afdeling Samenleving (tel. 046 - 43 89 211). Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 22 april a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature1@gemeentebeek.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 en 7 mei 2019. Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283). Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.