Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Casemanager WIZ

Werkgever:Gemeente Sittard-Geleen
Plaats:Sittard

Casemanager WIZ

Vacature

Functiebenaming Casemanager WIZ Functienummer 4142002/4143002 Omvang Parttime (minimaal 28 uren per week) of fulltime Cluster / team Sociale Zaken / Inkomen Schaalniveau 8 (min. € 2.335,-- en max. € 3.376,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Algemene informatie

Het team Inkomen is onderdeel van het cluster Sociale Zaken. Eén van de speerpunten van de gemeente Sittard-Geleen is dat iedereen participeert in de samenleving. Alle middelen en instrumenten van het cluster zijn gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en participatie van burgers. Werkzoekenden leiden we toe naar werk of indien dit nog niet haalbaar is naar andere vormen van participatie. Aanvragers van ondersteuning op gebied van zorg of financiële bijstand worden geholpen om actieve deelname aan de samenleving te vergroten waarbij een maximaal beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt gedaan. Voortijdig schoolverlaters worden teruggeleid naar school of naar alternatieve vormen van opleiding of werk. De diverse taakvelden op het gebied van maatschappelijke participatie zijn binnen het cluster geplaatst om zo verbinding en versterking te creëren en de regie te nemen op een aantal majeure maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen het cluster wordt door vier teams uitvoering gegeven aan deze opdracht: Team Werk, team Inkomen, team Ondersteuning en team Zorg.

Team Inkomen

De kerntaken van dit team zijn: werk boven uitkering, indien uitkering noodzakelijk is dan is het vaststellen van het recht op uitkering aan de orde, inzetten fraudebestrijding/handhaving, verlenen van bijzondere bijstand in combinatie met uitkering levensonderhoud, kinderopvang, multi-probleemsituaties en schuldhulpverlening.

Hoofdtaken

 • Draagt zorg voor individuele klantcontacten in het kader van de Participatiewet/IOAW inclusief bijzondere bijstand en schuldhulpverlening voor burgers zonder bijstandsuitkering.
 • Beoordeelt recht op bijstand en ontwikkelpotentieel (participatie of werk) en signaleert naar team Werk.
 • Zorgt voor een stringente handhaving van de Participatiewet.
 • Denkt en handelt vanuit een integrale casuïstieke handeling.
 • Neemt initiatieven tot verbetering van de eigen werkzaamheden en de te leveren output.
 • Toetsen en controleren van naleving van voorschriften.
 • Onderdelen aanleveren voor (tussentijdse) rapportages op het vakgebied.
 • Uitvoeren van de administratieve organisatie en mede uitvoeren van de procesbewaking.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau (relevante HBO- opleiding vereist)
 • Ervaring met Suite
 • Aantoonbare ervaring in het werkveld
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van de doelgroep
 • Flexibel inzetbaar
 • Klantgerichte en enthousiaste instelling
 • Goede sociale vaardigheden

Competenties

 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Analyseren
 • Conflicthantering
 • Resultaatgerichtheid

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Miranda Wetzels of Jany van de Vin, unit- coördinatoren WIZ (tel. 046-477 8357 en 046-477 8181). Voor vragen over de procedure met Monique Huveneers, adviseur HRM (tel. 046-477 7697). Detachering vanuit de huidige werkgever is in overleg mogelijk.

Selectieprocedure

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Je kunt tot en met 18 oktober a.s. reageren via de button 'solliciteren'. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 29 oktober a.s

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Miranda Wetzels van Gemeente Sittard-Geleen 046-4778357.