Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Juridisch clusteradviseur

Werkgever:Gemeente Sittard-Geleen
Plaats:Sittard

Functienaam: Juridisch clusteradviseur Functienummer 5371009 / 3001003 Omvang; 0,5 fte Cluster/team : Dienstverlening Schaalniveau; 11 (max. € 4.859,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband)

Algemene informatie

De wereld verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer zelf bepalen hoe en wanneer zij met de gemeente in contact treden. Zij worden mondiger en willen actief meepraten en meedenken bij het maken van plannen. Ook verwachten zij een andere rol en houding van de gemeente. De gemeente maakt zich klaar voor de dienstverlening van de toekomst. Wij zoeken medewerkers die wendbaar zijn, taakvolwassen en flexibel inzetbaar zijn. Medewerkers die voortdurend, slagvaardig en resultaatgericht weten in te spelen op vragen uit de samenleving, de politiek en het bestuur. Het cluster Dienstverlening staat voor een vraaggerichte dienstverlening: de vraag of het verzoek van de inwoner, ondernemer, vereniging of instelling staat centraal voor de activiteiten binnen dit cluster. Dit betekent dat het cluster samenhangende producten geïntegreerd aanbiedt via balie, telefoon, post of internet. De toegankelijkheid, beschikbaarheid en klanttevredenheid staan bij het cluster Dienstverlening hoog in het vaandel. Het cluster bestaat uit drie teams, te weten KCC en burgerzaken, Vergunningen en Handhaving. De digitale dienstverlening is volop in ontwikkeling. Wij zoeken een medewerker die binnen dit perspectief een bijdrage kan leveren om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Voor het cluster Dienstverlening zijn we op zoek naar een juridisch clusteradviseur.

Hoofdtaken

 • Juridische advisering en op elk gewenst niveau ( organisatie, cluster, team, casus of dossier )

Advies is nodig bij producten en clustergerichte thema’s, zoals mandaatregeling, Wob-verzoeken, privacywetgeving, klachtafhandeling, het juridisch toetsen van specifieke uitvoeringsnotities of beleidsnotities enz. De gewenste inzet/ output kan per item verschillen soms iets meer coördineren, een andere keer een notitie zelf schrijven, soms adviseren en soms ondersteunen bij specifieke juridische processen. Inzet kan nodig zijn binnen een team, maar kan ook team overstijgend nodig zijn.

 • Juridische kwaliteitszorg, o.a. het ontwerpen van processen/ controles waarmee de juridische kwaliteit wordt geborgd
 • Samen met de privacy functionaris voorstellen doen om de uitvoering van de privacywetgeving cluster breed te monitoren.
 • Toegankelijk maken van juridische informatievoorziening (internet en intranet).
 • Contactpersoon en vertegenwoordiger bij de landelijke overheid voor het gebruik van de applicatie DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) door onze gemeente.
 • Accountmanager en contractbeheerder voor Daadkracht voor de gehele gemeente. Daadkracht ondersteunt onze gemeente bij de beheerwerkzaamheden in de applicatie DROP.
 • Vraagbaak voor de gehele gemeentelijke organisatie over “Overheidspublicaties“.
 • Coördineren van de werkzaamheden van publicisten binnen de gehele gemeente Sittard-Geleen via DROP/Daadkracht.
 • Zorgdragen voor officiële publicaties via DROP.
 • Verrichten van overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie en specifieke opdrachten binnen de teams.

Functie-eisen

 • Relevante juridische opleiding op HBO+ niveau.
 • Aantoonbare ervaring als juridisch adviseur.
 • Generalistische juridische kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk.
 • Sterke persoonlijkheid met probleemoplossend vermogen.

Competenties

 • verantwoordelijkheid
 • omgevingsbewust
 • initiatief
 • zelfreflectie
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • communiceren (mondeling en schriftelijk)

Informatie Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hannie Daemen, clusterhoofd Dienstverlening (tel. 046-477 7827). Voor vragen over de procedure met Maxime van Hooren, adviseur HRM (tel. 06-15523703).

Selectieprocedure

Je kunt tot en met 16 januari 2019 reageren via de button "solliciteren".