Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Regiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Werkgever:Gemeente Sittard-Geleen
Plaats:Sittard

Gemeente Sittard-Geleen zoekt een Regiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Regiocoördinator wonen Westelijke Mijnstreek

Omvang

0,6 tot 0,8 fte tijdelijk (zo spoedig mogelijk tot 1 juli 2020). De mogelijkheid bestaat om de functie als duobaan in te vullen.

Cluster / team

De functie wordt ondergebracht bij de centrumgemeente Sittard-Geleen, bij het team ruimtelijke ontwikkeling.

Schaalniveau

11 (max. € 4.859,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband).

Algemene informatie

De Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. De opgave met betrekking tot wonen in de Westelijke Mijnstreek wordt voor een belangrijk deel bepaald door de opgaven in Zuid-Limburg met name als gevolg van demografische ontwikkelingen. Met de totstandkoming van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en diverse lokale visies zijn de ‘woonopgaven’ voor Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek meer inzichtelijk geworden. Het effect van de bevolkingsdaling op deze woonopgaven wordt op (sub)regionale schaal aangepakt door onder andere de inzet van DUB (decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling) middelen. Voor de coördinatie van de regionale opgaven zijn we op zoek naar een onafhankelijk en neutrale regiocoördinator Wonen Westelijke Mijnstreek, die de belangen van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek dient te behartigen. De taken zijn deels structureel, deels op projectbasis en vragen naast processturing (agendering, prioritering etc.) ook een, zij het geringe, inhoudelijke inbreng. De centrumgemeente Sittard-Geleen, faciliteert de regiocoördinator. Het Bestuurlijk Overleg (BO) Wonen Westelijke Mijnstreek besluit over de specifieke taken en verantwoordelijkheden, evenals de te behalen resultaten van de regio coördinator. De regiocoördinator wordt daarmee direct door het Bestuurlijk Overleg aangestuurd.

Hoofdtaken

 • Coördinatie ambtelijke en bestuurlijke overleggen ‘Wonen’ en ‘Regionale Prestatieafspraken’ in de Westelijke Mijnstreek.
 • Secretaris Bestuurlijke Overleggen ‘Wonen’ en ‘Regionale Prestatieafspraken’ Westelijke Mijnstreek,
 • Voorzitter Ambtelijke Overleggen (AO) ‘Wonen’ en ‘Regionale Prestatieafspraken’ Westelijke Mijnstreek
 • Afstemming beleid, uitvoering en lobby m.b.t. ‘wonen’ met Parkstad Limburg, Maastricht-Heuvelland en de Provincie Limburg in het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 • Voorbereiding en annotatie BO Wonen Zuid-Limburg, input en terugkoppeling in BO en AO Wonen WM
 • Vertegenwoordigen subregio Westelijke Mijnstreek in provinciebreed ambtelijk overleg (Woonkamer)
 • Coördinator van subregionale projecten

A. Opstellen, actualisatie en coördinatie subregionale woningmarktprogrammering Westelijke Mijnstreek; B. Opstellen en coördinatie Transformatievisie waaronder aanpak particulier bezit en herstructurering (opdrachtformulering, aanbesteding en gunning, procesbewaking); C. Opstellen en beheer subregionaal sloopfonds in relatie tot de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de (nog op te stellen) Transformatievisie Westelijke Mijnstreek; D. Uitvoering en budgetbewaking subregionale DUB-gelden.

 • Begeleiden diverse onderzoeken m.b.t. ‘wonen’ in de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Functie-eisen

 • HBO+ / WO werk- en denkniveau
 • Ruime, relevante werkervaring bij de overheid of adviesbureau

Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Visie
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Leidinggeven
 • Samenwerken
 • Inlevingsvermogen

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met John Janssens, teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling a.i. (tel 0621253048). Voor vragen over de procedure met Relinde Zits, adviseur HRM (tel. 06-50203319).

Selectieprocedure

Je kunt tot 14 december a.s. je reageren met een sollicitatiebrief en CV via de button 'solliciteer'. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 17 december 2018. De selectiegesprekken zullen gevoerd worden met een ambtelijke afvaardiging uit de regio.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.