Werken in de regio Sittard-Geleen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Teammanager OOV

Werkgever:Gemeente Sittard-Geleen
Plaats:Sittard

Functiebenaming : Teammanager Openbare Orde en Veiligheid Functienummer: 5170000 Omvang: 36 uur (fulltime) Cluster / team: Concern, Openbare Orde en veiligheid (OOV) Schaalniveau: 12 ; De gemeente Sittard-Geleen biedt daarnaast uitstekende arbeidsvoorwaarden, o.a. een Individueel Keuze Budget van 16,8% per maand.

Algemene informatie

Gemeente Sittard-Geleen Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grootste steden van Limburg. Volop bedrijvigheid in diverse sterke sectoren, innovatie, onderwijs, cultuur, sport en historie zijn in Sittard-Geleen de verbindende schakels die ervoor zorgen dat het er goed wonen, werken, leren en recreëren is. Samen met de ambtelijke organisatie werkt het bestuur met en voor burgers en partners aan het realiseren van de afgesproken doelstellingen. Dit kan alleen met professionele, flexibele en klantgerichte medewerkers. Aanspreekbaar, verantwoordelijk en met de blik naar buiten.

De organisatie

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 900 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters, te weten Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, vier clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers. Voor het team Openbare Orde en Veiligheid zijn wij op zoek naar een teammanager.

De functie

Woninginbraken, fietsendiefstal, ondermijning, criminaliteit, drugs, motorbendes, overvallen en geweld. Allerlei veiligheidsvraagstukken die qua aanpak en preventie in Sittard-Geleen hoog op de agenda staan. Als teammanager Openbare orde en Veiligheid speel jij hierin samen met je team een belangrijke rol in de advisering naar de burgemeester. Je geeft leiding aan zo’n 20 hoogopgeleide professionals en je zorgt voor verbinding en samenwerking in de stad én adviseert mee over de integraliteit van beleid waarbij ook vraagstukken uit het sociaal domein, vergunning, handhaving, stadsdeelmanagement en wijkbeheer onderdeel van zijn. Het veiligheidshuis kent een aparte locatie, maar maakt integraal onderdeel uit van het team OOV en dus de verantwoordelijkheid van de teammanager. Wij staan aan de vooravond van een landelijk vernieuwend concept door alle zorg- en veiligheidspartners onder één dak van het Veiligheidshuis te plaatsen en daarmee ook de regievoering en de procesmanagers op alle individuele medewerkers/ketenpartners te versterken. Dit alles gericht op een integrale multiproblem-aanpak. Jouw team maakt het verschil in het terugdringen van de criminaliteit in onze stad. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de totstandkoming van meerjarig beleid en hieraan opgestelde plannen maar weet ook wat er vandaag de dag speelt en handelt hiernaar. Is er een zware overval gepleegd? Loopt een demonstratie uit de hand? Dan zijn jouw mensen, al dan niet samen met de burgemeester, ter plekke en hebben contact met politie en brandweer. Jij schakelt vervolgens op het hoogste niveau. Je legt verbinding met en tussen bestuurders en met het management van de verschillende partijen in het veiligheidsdomein, zoals politie en justitie. Jouw mensen zijn professionals die hun eigen werk prima kunnen organiseren. Het is aan jou om vanuit samenbindend en coachend leiderschap de samenhang in dit diverse gezelschap te bewaken. Je geeft je teamleden de ruimte die ze nodig hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Jij hoeft je mensen inhoudelijk niet te vertellen wat ze moeten doen, wel ben jij degene die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun werk en voor een goed en transparant proces. Je geeft ruimte en vertrouwen en creëert overzicht en rust. Jouw team bestaat uit mensen die snel denken, sparren en schakelen en graag innoveren. Jij bent in staat om ze te inspireren, focus aan te brengen en ieders kracht optimaal te benutten. Daarnaast ben je een verbinder en een strategisch sparringpartner die met het leggen en onderhouden van contacten op verschillende niveaus het verschil weet te maken. Gelet op de ontwikkelingen die het team en de organisatie moeten maken gaat de komende periode de aandacht specifiek uit naar de samenwerking in het team en de samenwerking met collega’s in andere onderdelen van de organisatie. De nieuwe teammanager krijgt zaken gedaan en de handen op elkaar waar het de inzet en betrokkenheid van stadsdeelmanagers, handhavers, wijkcoördinatoren en andere collega’s betreft. Hij/zij fungeert als het ware als ‘olie in de machine’.

Specifieke taken

 • Het verder invulling geven aan integrale beleidsvorming i.s.m. team maatschappij en team Zorg
 • Het verder versterken van de verbinding van het team met de rest van de organisatie
 • Het versterken van regie- en procesvoering op zorg- en veiligheidspartners onder eén dak binnen het veiligheidshuis
 • Het in lijn hiermee verder ontwikkelen van het team naar samenwerking en regievoering
 • Het verdere professionaliseren van de aanpak van ondermijning

Functie-eisen

 • Werk- en denkniveau op WO-niveau (bestuurskunde, rechten, psychologie/criminologie) of HBO met veel specifieke werkervaring
 • Aantoonbare kennis en ervaring met management- en besturingsprocessen en met politiek-bestuurlijke processen.
 • Kennis van en ervaring in het veiligheids- en sociale (zorg)domein.
 • Bekend met strafrechtelijke maatregelen en het werk van politie, justitie en reclassering.
 • Up-to-date kennis van landelijke ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Affiniteit met informatie-gestuurd werken, intelligence en datascience.

Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken
 • Leidinggeven
 • regisseren
 • Oordeelsvorming

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jan Kusters, gemeentesecretaris. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 046-4778825. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de heer Jos Belt, teammanager HRM. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-46438484.

Selectieprocedure

Solliciteren kan via de button “solliciteren” t/m 25 mei 2018 . Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor deze functie een verzwaarde verklaring omtrent gedrag (VOG). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Er zal gebruik worden gemaakt van het inwinnen van referenties.